Ovde imate priliku da se informišete više o parapsihologiji

ŠTA JE PARAPSIHOLOGIJA?

Reč parapsihologija se sastoji od dve starogrčke reči para „pored“ i psychologia „znanosti duše“. Parapsihologija se bavi fenomenima i pojavama koji se današnjom naukom ne mogu objasniti.

KOJI SU SADRŽAJI PARAPSIHOLOGIJE?

U parapsihologiji se ispitivaju razne paranormalne pojave kao što su:

Telepatija

Telepatija je sposobnost razmjene misli između dve osobe bez posredovanja poznatog medija.

Duhovi

Reč duh ima jako stare korene i u prevodu znači „zastrašujuće“. Za mnoge ljude, susreti s duhovima u pravom smislu reči su zastrašujući. Mnogi ljudi još uvek reaguju na duhove sa iracionalnom mešavinom straha i zabave.
Duhovi nam često žele reći da su nastavili živeti u duhovnom svetu i nisu konačno nestali. Ponekad nas oni žele upozoriti na predstojeće katastrofe. Najčešće pokušavaju to učiniti u snovima a ponekad se čak pojavljuju.

Tumačenje snova

Šta nam snovi žele reći.
Tumačenje snova je psihoanalitička procedura kojom se analiziraju snovi u svrhu boljeg razumevanja podsvesnih i nesvesnih mehanizama koji utiču na ponašanje pojedinca.

Zbog “cenzure sna” i neobičnih simboličnih pojava kroz stoleća postoje gledišta, da se složene pojave, posredstvom sna, mogu simbolično ispoljiti. Zbog složenosti interpretacije, neophodna je posebna obuka za tumačenje snova.

Vidovitost

Vidovitost, sama po sebi, uključuje mogućnost direktnog percipiranja događaja iz prošlosti i budućnosti. To se postiže uspostavljanjem kontakta s višim sferama postojanja u kojima vreme prestaje funkcionirati na linearan način i postaje nekom vrstom prostorne dimenzije.

KOJE METODE I INSTRUMENTE SE PRIMJENJUJU U PARAPSIHOLOGIJI?

Parapsiholozi imaju brojne postupke na raspolaganju za proučavanje paranormalnih pojava.

Oni uključuju kvalitativne kao i kvantitativne empirijske metode, koje se također koriste u tradicionalnoj psihologiji. Uz metode izvan tradicionalne medicine spadaju gledanje u karte i vidovitost, kao i astrologija i numerologija.